۱۴۰۱/۱۲/۲۲

وبینار تخصصی «حکمرانی سلامت در سند تحول دولت مردمی»

سخنران: دکتر عباس وثوق مقدم، عضو هیأت علمی و رئیس گروه حکمرانی و سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت

وبینار تخصصی «حکمرانی سلامت در سند تحول دولت مردمی»؛ ویژه مدیران ارشد نظام سلامت
سخنران: 
دکتر عباس وثوق مقدم، عضو هیأت علمی و رئیس گروه حکمرانی و سلامت  موسسه ملی تحقیقات سلامت
 زمان: 
دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 ساعت 13 الی 15 
برگزار کننده: 
موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد)
👈 پیوند شرکت در جلسه:   https://vc.behdasht.gov.ir/hmidwebinar