۱۴۰۱/۰۷/۱۲

پانزدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت

«حاکمیت بالینی در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت مبتنی بر پزشک خانواده»

گروه حکمرانی و سلامت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت پانزدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت را برگزار می‌کند: 

عنوان نشست:
« حاکمیت بالینی در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت مبتنی بر پزشک خانواده »

هدف:
گفتگو درباره افزایش کیفیت مراقبت‌های اولیه سلامت در شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت با استفاده از الگوی حاکمیت بالینی

زمان: سه شنبه 12 مهر ماه 1401 ساعت 18الی 20


👈 پیوند شرکت در جلسه:   https://www.skyroom.online/ch/nihr/nihr01 (برای ورود به سامانه گزینه مهمان انتخاب شود)
👈 اطلاع از موضوعات و مستندات نشست‌ها از طریق پورتال 
https://nih.tums.ac.ir/ghd/fa/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7/
  امکان پذیر است.