۱۳۹۹/۰۱/۱۶

آیا ممکن است تست آزمایشگاهی فردی با وجود داشتن علایم بیماری کرونا منفی شود؟

آیا ممکن است تست آزمایشگاهی فردی با وجود داشتن علایم بیماری کرونا منفی شود؟  

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

برای افراد مشکوک به بیماری کرونا، تست آزمایشگاهی انجام می‌شود. افراد مشکوک به کسانی گفته می شود که با بیمار مبتلا به کرونا تماس داشته یا به مناطقی که بیماری در آن‌جا شایع است، سفر کرده‌اند و علائم بیماری (تب و یا سرفه، تنگی‌نفس و ...) را دارند. سالمندان و افراد مبتلا به بیماری مزمن و یا ضعف سیستم ایمنی بدن (که علائم بیماری کرونا را نیز دارند) و کارکنان سلامت که سابقه مواجهه با بیماران را داشته اند نیز در اولویت انجام تست آزمایشگاهی هستند. حال سوال این است که آیا ممکن است جواب آزمایش این افراد که علائم بیماری را دارند، منفی شود؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهد نشان می دهد که امکان وجود موارد منفی کاذب (افراد بیماری که به اشتباه، نتیجه تست ایشان منفی می‌شود) در نتایج آزمایشگاهی وجود دارد. دلایل منفی کاذب شدن تست آزمایشگاهی عبارتند از: کیفیت پایین نمونه‌ی گرفته شده از بیمار، گرفتن نمونه در زمان نامناسب (دیر یا خیلی زودتر از شروع عفونت)، جابجایی و حمل نادرست نمونه و اشکالات خود تست. در مواقعی که نتیجه آزمایش یک بیمار که به شدت مشکوک به بیماری کرونا است منفی شود، اگر نمونه از بخش فوقانی دستگاه تنفس (انتهای بینی و حلق،) گرفته شده باشد، توصیه می شود که تست آزمایشگاهی از نمونه‌های جمع‌آوری شده از بخش تحتانی دستگاه تنفسی (نای و ریه ها) نیز  تکرار شود.  

نتیجه‌گیری

براساس شواهد موجود درمورد شیوه انجام، تحلیل و تفسیر آزمایش ها، امکان اینکه جواب تست آزمایشگاهی فردی که علائم و نشانه‌های بیماری را دارد و مبتلا به بیماری است، منفی کاذب باشد وجود دارد. علت آن می‌تواند خطاینمونه برداری، خطای انسانی و خطای شیوه آزمایش باشد. از این رو انجام آزمایش های بیشتر و دقیق‌تر برای این گروه ضروری است. ضمن اینکه همچنان رعایت اصول و اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه باید به دقت انجام شود.  

منابع

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-criteria.html
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-detection-instructions.html
  4. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19-laboratory-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y