۱۳۹۹/۰۴/۱۶

آیا انتقال مدفوعی کووید 19 مطرح است؟

SARS-CoV-2 در مدفوع یافت شده است و احتمالا این امر می تواند با خطر عفونت همراه باشد. غربالگری فاضلاب و پساب میتواند برای شناسایی زود هنگام شیوع COVID-19 در جامعه مفید باشد.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.