۱۳۹۷/۱۱/۲۳

فراخوان مرحله دوم سال 1397

فراخوان مرحله دوم سال 1397

   مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارائه شواهد مناسب و بهنگام برای برای انجام پژوهشهای کاربردی در کشور، آمادگی خود را برای پذیرش طرح‌های پیشنهادی در محورهایی که در ذیل آمده است، اعلام می دارد.

شرایط فراخوان:

  1. نسخه اصلي پروپوزال بايد به امضاي كليه پيشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسيده باشد و به آدرس تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر،  پلاك 70 ارسال گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگي موسسه ملي قابل دريافت است (http://nihr.tums.ac.ir)  و لطفا پس از تکمیل به آدرس nihr.research@tums.ac.ir نیز ارسال گردد.
  2. برای كليه طرح ها، فرم تعريف پروژه پژوهشي (RFP)  وجود دارد که پیوست است. مبلغ درج شده در فراخوان برآورد اولیه از بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرايط مساوي طرح هايي مصوب می گردند كه هزينه كمتري درخواست كرده باشند.
  3. دریافت پیشنهادات حداکثر تا پایان روز اداری روز شنبه 25/12/1397 خواهد بود.

عناوين فراخوان:

1- مطالعه تطبیقی نظام آموزش پزشکی عمومی و ارائه الگو کاربردی برای ایران

2- مطالعه تطبیقی جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت و ارائه الگو برای ایران