۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دستورالعمل تنظیم RFP

برای دریافت دستورالعمل تنظیم RFP مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک نمایید.

  • لازم به یادآوری است که طبق مصوبه کمیته اخلاق سازمانی موسسه، تمامی طرح‌های HTA باید یک مشاور بالینی در زمینه کار مربوطه داشته باشند.