۱۳۹۷/۱۰/۰۱

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران 1390

اطلاعات پیمایش

دور ششم بررسی کشوری نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر در سال 1390 و بر اساس "رویکرد گام‌به‌گام سازمان جهانی بهداشت" برای پیاده‌سازی نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر با توجه به جمع‌آوری اطلاعات استاندارد شده به مرحله اجرا درآمد. فرم اطلاعاتی جمع‌آوری داده‌ها طی فرایندی سه مرحله‌ای به شرح زیر تكمیل گردید:
مرحله 1: مصاحبه حضوری براساس عوامل خطر فردی و رفتاری از جمله مصرف دخانیات، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، سابقه فشارخون، دیابت؛
مرحله 2: سنجش جسمانی عوامل خطر سلامت از جمله فشارخون، توده بدن و دور کمر (برای افراد بالای 18 سال)؛
مرحله 3: سنجش بیوشیمیایی (سنجش آزمایشگاهی) عوامل خطر سلامت از جمله قند خون ناشتا و چربی خون (برای افراد 25 سال به بالا)؛
جمعیت موردمطالعه 12000 ایرانی در گروه سنی 7 تا 70 سال از 31 استان در کشور بودند. همه افراد انتخاب‌شده با دریافت فرم رضایت‌نامه دعوت به همكاری شده بودند. همه شرکت‌کنندگان توسط مصاحبه‌گران آموزش‌دیده ملاقات شدند و همه افراد انتخاب‌شده به شرکت در هر سه مرحله دعوت شدند. لازم به‌ذکر است که تحلیل‌های این گزارش برای سن 15 تا 64 سال انجام شد. این بررسی با روش نمونه‌گيري تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای در سطح ملی و استانی با استفاده از پرسشنامه به‌روزرسانی شده برحسب توانمندي و نيازهاي جاري واحد مراقبت عوامل خطر وزارت بهداشت، انجام شد. به‌منظور همسان‌سازي نمونه مورد بررسی با توزيع سني و جنسي و جمعيت استاني كشور، وزن‌دهی به داده‌ها براساس سرشماري سال 1385 كشور صورت گرفت. هر سه‌گام (پرسشگری با پرسشنامه، سنجش‌های جسماني و سنجش آزمایشگاهی) در این مطالعه اجرا شد.
پرسشنامه

برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

گزارش

برای دریافت گزارش پیمایش اینجا کلیک کنید.

گزاره برگ

برای دریافت گزاره برگ این پیمایش اینجا کلیک نمایید.