۱۳۹۸/۰۳/۰۵

بررسی فعالیت های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه سلامت (OECD)

هدف از تدوین این مجلد، ارائه گزارشی از فعالیت‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه سلامت است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کند و در این مجلد به بیان اقدامات آن در زمینه سلامت، گزارش‌های سلامتی و سپس داشبورد اطلاعاتی سلامت پرداخته شده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.