۱۳۹۹/۰۱/۲۳

آیا زباله‌های مراکز بهداشتی که امکان آلودگی به ویروس کرونا دارند، نیاز به دفع به شیوه خاص دارند؟

آیا زباله‌های مراکز بهداشتی که امکان آلودگی به ویروس کرونا دارند، نیاز به دفع به شیوه خاص دارند؟ 

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، ‌آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه، پسماندهای پزشکی گفته می‌شود. بر اساس قوانین و مقررات کشور ما، مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی بر‌عهده تولیدکننده و درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها،‌ دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود. ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته توسط هیات محترم دولت تصویب و ابلاغ شده است و تولیدکنندگان پسماند پزشکی ملزم به اجرای آن هستند.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های امریکا اعلام کرده است که زباله‌های پزشکی مربوط به درمان بیماران ویروس کرونا باید  مطابق با روش‌های معمول و جاری مدیریت شوند. قوانین و دستورالعمل‌های خاصی برای مدیریت زباله‌های پزشکی ناشی از درمان بیماران کووید 19 در دسترس نیست. پسماندهای تولید شده هنگام مراقبت از بیماران کووید، بیشتر مربوط به وسایل حفاظت فردی هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا بیان کرده است که اگر پروتکل های مناسب و موجود اجرا شوند این ویروس با اجرای روش های عادی مدیریت پسماند پزشکی قبل از دفع آنها از بین می روند.   
همه تأسیساتی که اجازه مدیریت و دفع پسماندهای پزشکی خطرناک را دارند می توانند پسماندهای مربوط به ویروس کرونا را مدیریت کرده، اتوکلاو نمایند یا بسوزانند. پسماندهایی که پس از پالایش زباله ها باقی می مانند یا باقیمانده های حاصل از پالایش، بایستی در زمین دفن شوند و این کار نیاز به اقدامات خاص و جداگانه ای در مورد ویروس کرونا ندارد. موضوع مهم این است که بیمارستان ها به کارکنان مربوط به مدیریت پسماند در مورد اتاق هایی که احتمال مواجهه با ویروس کرونا وجود دارد اطلاع رسانی کنند تا آنها اقدامات لازم برای پیشگیری از مواجهه را انجام دهند. 

 

نتیجه‌گیری

بر اساس شواهد، پسماندهای پزشکی تولید شده در مراکز مربوط به درمان بیماران ویروس کرونا با سایر پسماندهای عفونی پزشکی تفاوتی نداشته و طبق قوانین و مقررات مربوط به دفع پسماندهای پزشکی مدیریت می شوند. حفاظت از کارکنان شاغل در بخش مدیریت و دفع پسماندها بسیار مهم است، آن‌ها باید وسائل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش های مقاوم در برابر پاره شدن، ماسک و وسائل حفاظت چشم و صورت را داشته و دستورالعمل‌های بهداشت و ایمنی شغلی برای پیشگیری از مواجهه را رعایت نمایند.

منابع

  1. Coronavirus (COVID-19) Knowledge Center, Coronavirus Disease (COVID-19): Regulated Medical Waste and Sharps Packaging Guidance, Last updated 3/19/2020, https://www.stericycle.com/covid-hub/packaging-guidance
  2. Crunden EA. Medical waste companies preparing for potentially elevated volumes as coronavirus concerns accelerate, March 17, 2020
  3. https://www.wastedive.com/news/coronavirus-covid-19-medical-waste-contamination-stericycle-veolia/574155/
  4. Shange N. Coronavirus: where will high-risk medical waste go in SA? 18 March 2020, https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-03-18-coronavirus-where-will-high-risk-medical-waste-go-in-sa/
  5. Waste Generators and the COVID-19 Waste Generated, Latest Guidance and Work from NWRA¸https://www.waste360.com/medical-waste/managing-covid-19-waste-guidance-amid-global-pandemic
  6. https://www.doe.ir/portal/home/?news/171104/
  7. COVID-19, Control and Prevention, https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#solidwaste
  8. SJH Policy on Bio-medical waste management for BMW from patients in novel Corona Virus Ward/OPD, As per BMWM (Principal) rules 2016 and BMWM (Amendment) rules 2018, 2019, National IPC guidelines 2020, CDC and WHO IPC update Jan 2020, BMW UNIT: VMMC & SJH