۱۳۹۹/۰۲/۲۱

چه‌زمان و چه‌طور پس از کووید-19 بازگشایی را انجام دهیم

بسیاری از کشورها برای مقابله با بیماری کووید-19 از استراتژی تعطیلی گسترده فعالیت ها (lockdown) استفاده کرده اند. این استراتژی گرچه نشان داده شده که اثربخشی قابل ملاحظه ای در کنترل اپیدمی در جوامع داشته، برای همیشه قابل اجرا نیست. از طرفی، برداشتن محدودیت ها و تعطیلی ها باید به صورت تدریجی، هدفمند و متناسب با شرایط اپیدمی در جامعه انجام شود. مرکز مدیریت بیماریها (CDC) آمریکا با استفاده از سه عامل: وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری، وضعیت سیستم ارائه خدمات درمانی به بیماران و زیرساخت بهداشتی جوامع الگویی برای این بازگشایی ارائه نموده است.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.