۱۳۹۹/۱۲/۰۳

آیا فوت افراد بر اثر تزریق واکسن کرونا طبیعی است؟

هدف ايمن سازي، حفاظت فرد و جامعه در برابر بيماري هاي قـابل پيشگيري با واكسـن است. گرچـه واكسن هاي مورد استفاده از نظر ميزان اثربخشي، بسيار مورد اطمينان هستند و عوارض جانبي آنها ناچيز است اما به طور كلي هيچ واكسني عاري از عوارض جانبي نيست. افرادي كه واكسن را دريافت مي كنند ممكن است اثرات جانبي خفيفي را از خود بروز دهند و يا در موارد نادر، با عوارض شديد و حتي تهديد كنندة زندگي مواجه شوند. اما در صورت عدم واکسینه شدن، احتمال ابتلاء بـه بيماري، عدم مصونيت و مرگ و مير بسيار بیشتر و شدیدتر از این عوارض خواهد بود، بنابراین براي افزايـش پذيرش ايمن سازي و بالابردن كيفيت خدمات، بايد به موضوع غلبه بسیار چشمگیر منافع واکسیناسیون در برابر عوارض نادر احتمالی تاکید کرد و در انتساب  اثرات نامطلوب به فرایند ايمن سازي دقت کافی مبذول شود تا بی جهت هراس و نگرانی از واکسن در جامعه ایجاد نشود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.