۱۳۹۹/۱۱/۰۶

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 3)

  • سن همچنان اصلی ترین عامل مرتبط با افزایش مرگ ناشی از کووید- 19 است و تقریباً در تمام مقالات، سن بالا با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید- 19 همراهی داشته است و سایر عوامل، یافته های بالینی و آزمایشگاهی نشان دهنده شدت بیماری، و ابتلای بیماری های زمینه ای غیرواگیر بودند.
  • عامل جدیدی که در این گروه از مقالات مطرح شده اند، همراهی بین ابتلا به آلزایمر با افزایش مرگ و میر موردی ناشی از کووید- 19 بود.