۱۳۹۹/۱۲/۰۲

گزارش های موردی در مورد عفونت مجدد (Re-infection) و حملات مجدد (Re-attack) مرتبط به کووید-19 در دنیا

  • گزارشهایی از ابتلای مجدد به کووید-19 در جهان ذکر شده است و به نظر میرسد که به دنبال ابتلا به این بیماری ایمنی دائم ایجاد نمی شود.
  • یک چالش مهم در صورت مثبت شدن مجدد تست  RT-PCR در فردی که سابقه ابتلا به کووید-19 داشته این است که آیا ابتلای مجدد (Re-infection) به کووید- 19 اتفاق افتاده و یا فعال شدن مجدد همان عفونت قبل (Re-attack) بوده است.
  • ممکن است علائم بیماری در عفونت مجدد شدیدتر از عفونت اولیه باشد.
  • براساس جدیدترین تخمین، میزان عفونت مجدد کمتر از  1 درصد برآورد شده است.
  • ایمنی ناشی از ابتلا به کووید-19 می تواند خطر ابتلای مجدد را کاهش دهد. با این حال این افراد می توانند ناقل بیماری باشند.