۱۳۹۹/۰۷/۱۵

آیا جانورانی مانند پشه‌ و سوسک باعث انتقال ویروس کرونا می‌شوند؟

آیا جانورانی مانند پشه‌ و سوسک باعث انتقال ویروس کرونا می‌شوند؟ 

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با ازدیاد حشرات و آفات در فصل گرما و با وجود شیوع بیماری کووید 19، یکی از سوالات مهمی که ذهن افراد را به خود درگیر کرده این است که ‌آیا جانوران مانند پشه‌ و سوسک باعث انتقال ویروس کرونا می‌شوند؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

بر اساس شواهد موجود تا این تاریخ، ویروس کرونا از طریق حشرات منتقل نمی شود. سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل بیماری های واگیر امریکا اعلام کرده است هیچ گونه اطلاعاتی که نشان دهد حشرات می‌توانند از طریق نیش زدن یا نشستن روی سطوح آلوده و سپس پرواز به جای دیگر سبب انتقال ویروس شوند، وجود ندارد. کنه‌ها و حشرات نقش مهمی در انتقال تعداد زیادی از بیماری ها مانند مالاریا، ویروس زیکا، تب زرد و بسیاری دیگر از بیماری ها دارند. بیماری های سارس، مرس و کووید 19 از بیماری های مشترک انسان و حیوان هستند و یک جهش ناگهانی از حیوانات میزبان به انسانها داشته اند. این اتفاق می تواند از طریق تماس مستقیم با یک حیوان آلوده یا تماس غیرمستقیم و یا خوردن غذای آلوده اتفاق افتاده باشد. بیماری های مشترک بین انسان و حیوان بسیار معمول هستند و پس از انتقال به انسان می تواند از طریق فرد به فرد منتشر شوند. ویروس کرونا یک ویروس تنفسی است که در درجه اول از طریق قطرات ایجاد شده توسط فرد آلوده به ویروس در هنگام سرفه، عطسه، قطرات بزاق یا ترشحات بینی وی گسترش می‌یابد. همچنین این ویروس می‌تواند از طریق لمس کردن سطحی که یک فرد آلوده به ویروس، قبلا آن را لمس کرده، انتقال یابد. 
تحقیقات متخصصین ویروس شناسی و حشره شناسی نشان داده است که ریسک ناشی از انتقال ویروس کرونا از طریق حشرات وجود ندارد. ویروس کرونا برای تکثیر نیاز به سلول زنده دارد و فقط در تعداد محدودی از پستانداران که دارای گیرنده های خاصی هستند و ویروس می تواند به آنها بچسبد امکان تکثیر آن وجود دارد. در حشرات چنین امکانی وجود ندارد و بنابراین ویروس کرونا نمی تواند در حشرات تکثیر یابد. با توجه به مطالب ذکر شده، حتی اگر ویروس، یک حشره را آلوده کند، نمی تواند در آن تکثیر شود و در نتیجه شانس انتقال ویروس از حشره به انسان بسیار ناچیز خواهد بود. 

نتیجه‌گیری

اصلی ترین روش انتقال ویروس کرونا از طریق شخص به شخص است. رعایت نکات بهداشتی تا حد امکان توصیه می‌شود. 

منابع

 

 

  1. Jorge Parada, Is Coronavirus Transmitted by Pests?, March 6, 2020; https://www.pestworld.org/news-hub/pest-health-hub/is-coronavirus-transmitted-by-pests/
  2. FACT OR FICTION: Can mosquitoes spread COVID-19? 25 Mar 2020; https://www.live5news.com/2020/03/25/fact-or-fiction-can-mosquitoes-spread-covid-/
  3. Frank McGeorge, Is coronavirus spread by insects? Who should take different precautions? 2020; https://www.clickondetroit.com/health/good-health/2020/03/04/is-coronavirus-spread-by-insects-who-should-take-different-precautions/
  4. Coronavirus Virus: Do Mosquitoes Spread It? 14 Feb 2020; Diseases. https://www.pctonline.com/article/coronavirus-virus-mosquitoes-cope/
  5. Wageningen University, Odds of edible insects transmitting coronavirus SARS-CoV-2 is negligible, 3 Jun 2020; https://phys.org/news/2020-06-odds-edible-insects-transmitting-coronavirus.html
  6. COVID-19 with Reptiles and Amphibians, 30 Mar , 2020; https://www.ethosvet.com/blog-post/covid-19-with-reptiles-and-amphibians/
  7. All Your Coronavirus Questions, Answered, Do flies, mosquitoes, or other insects carry or transmit the virus? 2020; https://time.com/5820118/coronavirus-questions-answered/#insects
  8. Rouhullah Dehghani , Hamid Kassiri,  A Brief Review on the Possible Role of Houseflies and Cockroaches in the Mechanical Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 2020; https://sites.kowsarpub.com/archcid/articles/102863.html
  9. Hadi Eslami, Mahrokh Jalili, The role of environmental factors to transmission of SARS-CoV-2 (COVID-19), 15 May 2020; https://amb-express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-020-01028-0
  10. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Spread