۱۴۰۱/۰۹/۱۵

گزارش نابرابری‌های جهانی سال 2022 میلادی

این گزارش که توسط دفتر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) منتشر شده است، به‌روزترین و کامل‌ترین داده‌ها و برآوردها در مورد نابرابری‌ها در جهان را ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش در سال 2021 میلادی، یک فرد بزرگسال به طور میانگین 16،700 یورو معادل 23،380 دلار بین‌المللی (PPP) درآمد داشته است و میانگین مقدار ثروت یک فرد بزرگسال 72،900 یورو معادل 102،600 دلار بین‌المللی برآورد شده است. اما در این زمینه هم بین کشورها و هم در داخل کشورها نابرابری‌های گسترده‌ای وجود دارد. در مورد درآمد، 10 درصد ثروتمند جهان، 52 درصد از درآمد جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که 50 درصد فقیر تنها 5/8 درصد از آن را به دست می‌آورند. نابرابری در زمینه ثروت از نابرابری‌های درآمدی هم بیشتر است به طوری که 50 درصد فقیر جهان تنها 2 درصد از کل ثروت را در اختیار دارند ولی در مقابل، 10 درصد ثروتمند، 76 درصد از کل ثروت را در اختیار دارند.
در زمینه دسترسی به خدمات و مراقبت‌های سلامت نیز در جهان نابرابری شدیدی وجود دارد. به عنوان مثال در هنگام شروع پاندمی بیماری کووید-19 در حالی‌که در آمریکا 33 تخت در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) به ازای هر صدهزار نفر وجود داشت، این نسبت در هند، پاکستان و بنگلادش حدود 2 تخت در صدهزار نفر بود. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، وضعیت بدتر بود برای مثال، زامبیا 6/0 تخت، گامبیا 4/0 و اوگاندا 1/0 تخت مراقبت‌های ویژه به ازای هر صدهزار نفر وجود داشت.
متن کامل این گزارش از لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد:

https://wir2022.wid.world/download/