۱۳۹۹/۰۹/۰۹

اصول و مبانی مراقبت کووید-19 توسط مرکز کنترل بیماری ها تورنتو کانادا

درباره محتوی

هدف از این مستند، ارائه اطلاعات، جهت گیری و راهنمایی به کارمندان سلامت همگانی تورنتو در تیم Community Case and Contact (CCC & MT) و تیم مراقبت طولانی مدت در خانه / خانه بازنشستگان-سالمندان به منظور مدیریت بیماران و افراد مواجهه یافته و افراد گزارش شده به واحد سلامت همگانی تورنتو با بیماری کووید-19 و اعمال مداخلات سلامت همگانی برای جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری می باشد.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.