۱۳۹۹/۰۵/۰۶

آیا احتمال آلوده شدن جارو برقی منازل به ویروس کرونا وجود دارد؟

آیا احتمال آلوده شدن جارو برقی منازل به ویروس کرونا وجود دارد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف ممکن است از چند ساعت تا چند روز باشد. تمیز کردن سطوح آلوده و به دنبال آن ضدعفونی کردن، بهترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس است. با توجه به این که فرش، موکت، مبل یا کف منزل ممکن است جزو سطوحی باشند که آلوده شده باشند، سوال این است که آیا احتمال آلوده شدن جاروبرقی منزل در حین تمیز کردن این سطوح وجود دارد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد وقتی فرد آلوده به ویروس کرونا در منزل سرفه یا عطسه می کند، یا با شدت نفس می‌کشد، یا با صدای بلند صحبت می کند، ذرات آلوده به ویروس به سطوح فرش و مبلمان منزل برخورد می کنند و ممکن است برای مدتی روی گرد و غبار آن ها باقی بمانند. همچنین اگر شخصی با کفش در منزل راه رفته باشد یا  اگر حیوانات خانگی در منزل نگه داری شوند، احتمال آلوده شدن سطوح منزل به ویروس به این طریق وجود دارد. در هنگام استفاده از جاروبرقی، این گرد و غبار های آلوده به ویروس ممکن است در هوا منتشر شوند و جارو برقی نیز آلوده شود. اما بقای ویروس کرونا در محیط های مختلف از جمله گرد و غبار منزل دقیقا مشخص نیست. 

نتیجه‌گیری

چنانچه از جارو برقی برای گردگیری و تمیز کردن سطوح آلوده در منزل استفاده می شود، احتمال آلوده شدن آن به ویروس کرونا وجود دارد. بنابراین تا جای ممکن نباید با جاروبرقی که در منزل یک فرد مبتلا به ویروس کرونا استفاده شده است، منازل دیگر را گردگیری و تمیز کرد. استفاده از جاروبرقی در منزل فرد بیمار ممکن است باعث انتشار گرد و غبار آلوده به ویروس کرونا در هوا شود. پس باید هنگام استفاده از جاروبرقی و تخلیه فیلتر آن، نکات بهداشتی لازم از جمله استفاده از ماسک و دستکش را رعایت کرد. 

منابع

 

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
  2. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
  3. https://jamanetwork.com/journals/jama/articlepdf/2764031/jama_livingston_2020_ed_200031.pdf
  4. Wang J, Du G. COVID-19 may transmit through aerosol. Ir J Med Sci. 2020.
  5. Qu G, Li X, Hu L, Jiang G. An Imperative Need for Research on the Role of Environmental Factors in Transmission of Novel Coronavirus (COVID-19). Environ Sci Technol. 2020;54(7):3730-2.