۱۴۰۱/۰۴/۲۶

نشست تخصصی تقویت پاسخ دهی نظام شبکه بهداشت ایران در زمان همه گیری ها

نشست تخصصی مشترک موسسه ملی تحقیقات سلامت و دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تاریخ سه شنبه 21 تیرماه 1401 از ساعت15 الی 17 به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

برگزاری  نشست مشترک گفتمان  سیاستی  با دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران

 با عنوان  " تقویت پاسخ‌دهی نظام شبکه بهداشت ایران در زمان همه گیری‌ها "

نشست تخصصی موسسه ملی تحقیقات در تاریخ 21 تیر ماه1401 به صورت مشترک با دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت با عنوان تقویت پاسخ دهی نظام شبکه بهداشت  ایران در زمان همه گیری برگزار گردید. در این نشست حضوری/مجازی که با حضور نماینده محترم سازمان جهانی بهداشت در ایران، آقای دکتر جعفر حسین، سرکار خانم سیروس، همکاران دفتر ایران و نمایندگان معاونت بهداشت و علاقمندان این حوزه برگزار گردید.

 در ابتدا ی جلسه، جناب اقای دکتر اکبری ساری، ریاست محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت و خانم دکتر احمدنژاد در خصوص برنامه تقویت ظرفیت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در سطح ملی و نقش موسسه در این برنامه توضیحاتی ارائه دادند. سپس آقای دکتر جعفر حسین به اهمیت استفاده از شواهد در سیاستگذاری سلامت و لزوم پیگیری این برنامه در ایران نکاتی را بیان نمودند.  سپس خانم دکتر آتوسا بنیانی کارشناس فنی دسترسی به دارو و فناوری های بهداشتی در دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت در ایران نتایج مطالعه خود را با عنوان "تقویت نظام پاسخ دهی نظام شبکه بهداشت ایران در زمان همه گیری ها" ارئه نمودند و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.