۱۳۹۹/۰۲/۲۰

آیا برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19، هنگام رابطه جنسی استفاده از کاندوم ضروری است؟

 آیا برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19، هنگام رابطه جنسی استفاده از کاندوم ضروری است؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با همه گیری کووید 19 در سراسر جهان، مردم به دنبال یافتن راه‌هایی هستند که از خود در مقابل خطر ابتلا به این بیماری محافظت کنند. یکی از سوالات مطرح شده در این زمینه این است که آیا برای پیشگیری از ابتلا به کووید 19، در رابطه جنسی استفاده از کاندوم ضروری است؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهد موجود نشان می‌دهد استفاده از کاندوم در پیشگیری از انتقال ویروس‌های منتقل‌شونده از راه جنسی موثر است اما در مورد استفاده از کاندوم در رابطه جنسی برای پیشگیری از ابتلا به کووید 19 اطلاعاتی در دسترس نیست. همچنین اطلاعات معتبری پیرامون انتقال از طریق رابطه جنسی و میزان ماندگاری و پایداری ویروس کرونای جدید در دستگاه تناسلی زنان و مردان در دسترس نیست. با این حال برخی مطالعات موردی بر روی سایر ویروس‌های کرونا، مثبت شدن نمونه دستگاه تناسلی خانم‌های مبتلا به این ویروس را تایید کرده‌اند. ویروس کرونای جدید می‌تواند از طریق قطرات کوچک بینی یا دهان از فردی به فرد دیگر انتقال یابد که در هنگام سرفه یا بازدم فرد ناقل گسترش پیدا می‌کند. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که با توجه به جدید بودن این ویروس، همچنان مطالعات در مورد راه‌های انتقال و چگونگی قطع زنجیره آن در دست بررسی است و ممکن است در آینده‌ای نزدیک نتایج تغییر کنند. 

نتیجه‌گیری

 با توجه به ناشناخته بودن بسیاری از جنبه های انتقال ویروس کرونای جدید و کمبود شواهد علمی در دسترس در این زمینه و همچنین موثر بودن استفاده از کاندوم در پیشگیری از سایر ویروس‌های منتقل شونده از راه جنسی مانند اچ آی وی/ایدز، توصیه می شود که از کاندوم در رابطه جنسی استفاده شود. 

منابع

  1. Wald A, Langenberg AG, Krantz E, Douglas JM, Handsfield HH, DiCarlo RP, Adimora AA, Izu AE, Morrow RA, Corey L. The relationship between condom use and herpes simplex virus acquisition. Annals of internal medicine. 2005 Nov 15;143(10):707-13.
  2. Musaba E, Morrison CS, Sunkutu MR, Wong EL. Long-term use of the female condom among couples at high risk of human immunodeficiency virus infection in Zambia. Sexually Transmitted Diseases. 1998 May 1;25(5):260-4.
  3. Li JY, You Z, Wang Q, Zhou ZJ, Qiu Y, Luo R, Ge XY. The epidemic of 2019-novel-coronavirus (2019-nCoV) pneumonia and insights for emerging infectious diseases in the future. Microbes and Infection. 2020 Feb 20.
  4. Gagneur A, Dirson E, Audebert S, Vallet S, Legrand-Quillien MC, Laurent Y, Collet M, Sizun J, Oger E, Payan C. Materno-fetal transmission of human coronaviruses: a prospective pilot study. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2008 Sep 1;27(9):863-6.
  5. Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):470-3.
  6. Q&A on coronaviruses (COVID-19). In URL: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
  7. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public.  In URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public