۱۴۰۱/۱۱/۰۸

جلسه یکروزه هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت برگزار شد

جلسه یکروزه هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت روز سه شنبه 4 بهمن 1401 در محل مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.

جلسه یکروزه هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت روز سه شنبه 4 بهمن 1401 از ساعت 8 الی 16 در محل مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.