۱۴۰۰/۰۵/۱۶

فاصله زمانی مجاز بین مصرف متوتروکسات و کورتیکواستروئیدها (داروهای سرکوب‌گَر ایمنی) با انجام واکسیناسیون چقدر باید باشد؟

برای مشاهده گزاره‌برگ اینجا کلیک نمایید.