۱۳۹۹/۰۳/۳۱

آیا در مناطق مشکوک، جوشاندن آب آشامیدنی لازم است و یا پیشنهاد می شود؟

آیا در مناطق مشکوک، جوشاندن آب آشامیدنی لازم است و یا پیشنهاد می شود؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با شروع همه گیری  بیماری کووید-19، یکی از موارد مهم، اطمینان یافتن از ایمن بودن آب است. با توجه به اینکه ویروس عامل این بیماری در مدفوع افراد مبتلا مشاهده شده است، بنابراین احتمال آلودگی آب و فاضلاب به آن وجود دارد. حال سؤال این است که آیا این ویروس می تواند در منابع آب آشامیدنی سطحی یا زیرزمینی وجود داشته باشد و درصورت وجود، آیا لازم است که آب جوشانده شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهد نشان می دهد که وجود ویروس کرونا در آب آشامیدنی تصفیه نشده امکان پذیر است، اما تاکنون در منابع آب آشامیدنی تصفیه شده مشاهده نشده است. مطالعات نشان می دهند که ویروس کرونا به مدت چند روز تا چند هفته در آب یا فاضلاب قابلیت عفونت‌زایی خود را حفظ می‌کند. به طور کلی، روش‌های معمول و متداول تصفیه آب که در بیشتر سیستم های آب آشامیدنی شهری وجود دارند، مانند ضدعفونی کردن منابع آبی با کلر، عوامل بیماریزا از جمله ویروس کرونا را حذف یا غیرفعال می کنند. علاوه بر آن، سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان می کند که: "روش های متداول در سیستم های متمرکز تصفیه آب از جمله فیلتراسیون و ضدعفونی، باید ویروس کووید-19 را غیرفعال کنند". بنابراین، جوشاندن آب تصفیه شده به عنوان احتیاط برای پیشگیری از ابتلا به کووید-19 لازم نیست. به نظر می رسد خطر انتقال این ویروس از طریق سیستم های فاضلابی که به خوبی طراحی شده اند، کم باشد. 

نتیجه‌گیری

در مناطقی که تحت پوشش شبکه آبرسانی شهری و روستایی است چون آب روزانه توسط بازرسان بهداشتی مورد آزمایش قرار می‌گیرد می توان از آب لوله کشی برای آشامیدن استفاده نمود ولی در مواردی که آب از چاههای اختصاصی یا منابع غیر بهداشتی تامین می شود لازم است آب بمدت ۵ دقیقه جوشانده شود و پس از سرد شدن مورد استفاده قرار گیرد. جوشاندن آب بیش از ۵ دقیقه توصیه نمی شود.

منابع

 

  1. Gormley M, Aspray TJ, Kelly DA. COVID-19: mitigating transmission via wastewater plumbing systems. The Lancet Global Health. 2020;8(5):e643.
  2. Organization WH. Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance, 23 April 2020. World Health Organization; 2020.
  3. Qu G, Li X, Hu L, Jiang G. An imperative need for research on the role of environmental factors in transmission of novel coronavirus (COVID-19). ACS Publications; 2020.
  4. https://www.epa.gov/coronavirus/what-epas-role-ensuring-drinking-water-remains-safe
  5. https://www.epa.gov/coronavirus/do-i-need-boil-my-drinking-water
  6. https://www.epa.gov/coronavirus/coronavirus-and-drinking-water-and-wastewater
  7. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fwater.html#COVID-19-and-Water
  8. https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/index.html