۱۳۹۷/۰۶/۲۹

تماس با ما

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر شرقی، پلاک ۷۰، مؤسسه ملي تحقيقات سلامت
تلفن گویا: 62921000
نمابر: 66489092
کدپستی: 1416833481
پست الکترونیک: nihr@tums.ac.ir

ارتباط با رئیس مؤسسه

راهنمای تلفن واحدهای مؤسسه