۱۳۹۸/۱۰/۲۱

فراخوان مرحله اول سال 1399 (پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان)

مؤسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران پیمایش "ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان-1398" را به نیابت از معاونت بهداشت (مرکز سلامت محیط و کار) از طریق سازوکار فراخوان دو مرحله ‏ای به فراخوان گذاشته است (دستورالعمل فراخوان دو مرحله ای پیوست است). هدف از فراخوان دو مرحله‎ ای پیمایش ‎های ارزیابی وضعیت دخانیات این است که ابتدا سه تا پنج مجری بالقوه که بهترین سوابق و شرایط اجرای طرح را دارند، انتخاب شوند و سپس از ایشان درخواست می‎ شود که پروتکل را ارسال فرمایند و از میان آنها بهترین پروتکل انتخاب خواهد شد. بر اساس این دستورالعمل لازم است در ابتدا فرد/مرکز متقاضی فرم ارائه اطلاعات محققین و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در فراخوان عام دو مرحله ‎ای را با توجه به فرم درخواست برای پروتکل (RFP) پیمایش مربوطه تکمیل نماید. پس از بررسی، از مجریان بالقوه واجدِ شرایط جهت شرکت در مرحله دوم فراخوان و تدوین پروتکل مطابق با RFP ارسالی دعوت به ‎عمل خواهد آمد. فرم ارائه اطلاعات محققین و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در فراخوان عام دو مرحله ‎ای و فرم درخواست برای پروتکل این پیمایش (RFP) از صفحه خانگي موسسه قابل دريافت است. لازم به ذکر است انتخاب مجری نهایی از بین متقاضیان انتخاب شده، در نهایت بر اساس پروتکل ارائه شده در مرحله دوم خواهد بود.
مزيد امتنان خواهد بود تا مساعدت لازم جهت ارسال فراخوان به اعضاي محترم هيأت علمي و محققین، دانشکده‏ ها و مراكز تحقيقاتي (و در صورت امکان دستور انعکاس در صفحه خانگی حوزه مربوطه) با شرايط زیر مبذول گردد:

1)    نسخه اصلي فرم ارائه اطلاعات محققین و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در فراخوان عام دو مرحله ‏ای به ‎همراه ضمائم آن یا به آدرس تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر شرقی،  پلاك 70 ارسال گردد یا پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکی nihr.research@tums.ac.ir ارسال گردد. در هر دو صورت ارسال دستی یا ایمیلی باید دریافت مدارک توسط همکاران موسسه تایید شود.
2)    اولویت واگذاری طرح به افراد یا مراکزی می باشد که: الف) سابقه اجرای پیمایش‏ های ملی را دارند؛ ب)  با استفاده از شبکه ‏سازی و بهره‏ برداری از ظرفیت پژوهشی موجود در کشور قصد اجرای پژوهش را دارند؛ و یا ج) ساختار و ظرفیت اجرایی لازم برای اجرای یک پیمایش در سطح ملی را دارا می باشند.
3)    به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور ترجیح موسسه این است که پیمایش ‏های ملی که همزمان در موسسه به فراخوان و اجرا گذاشته می‏ شوند به تیم ‏های متفاوت سپرده شود.
4)    دریافت پیشنهادات حداکثر تا پایان روز اداری روز بیست و پنجم تیر 1399 (1399/4/25) خواهد بود.

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره 62921199-021 تماس حاصل فرمایید.
 

دریافت RFP ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان-1399

فرم دریافت اطلاعات محقق

دستور العمل اجرای فراخوان دومرحله ای پیمایش های و طرح های پژوهشی حوزه سلامت