۱۳۹۸/۰۹/۱۶

اهداف کلیدی جلسه عالی رتبه سازمان ملل در مورد پوشش همگانی سلامت

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بیانیه سیاسی جلسه عالی رتبه در مورد پوشش همگانی سلامت در تاریخ 23 سپتامبر 2019 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. ترجمه این بیانیه توسط مؤسسه ملی تحقیقات سلامت با همکاری دفتر روابط بین‌الملل وزارت بهداشت انجام شده است.

متن مربوط به بیانیه این کنفرانس را از طریق لینک های زیر دریافت نمایید:

دریافت نسخه فارسی

دریافت نسخه انگلیسی

برای مشاهده بیانیه در وب سایت UHC 2030 اینجا کلیک نمایید.

 

این بیانیه سیاسی در قالب اهداف کلیدی از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دریافت نسخه فارسی 

دریافت نسخه انگلیسی