۱۳۹۹/۰۳/۱۲

در صورت بلند بودن ناخن ها یا داشتن ناخن مصنوعی، آیا شستن دست با آب و صابون برای از بین بردن کامل ویروس کرونا کافی است؟

در صورت بلند بودن ناخن ها یا داشتن ناخن مصنوعی، آیا شستن دست با آب و صابون برای از بین بردن کامل ویروس کرونا کافی است؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با  همه گیر شدن بیماری کووید 19، یکی از مهم ترین توصیه ها در زمینه کاهش خطر انتشار ویروس، شست و شوی مداوم دست ها با آب و صابون است. با توجه به اینکه ناخن های دست (به خصوص ناخن های بلند) محلی برای تجمع آلودگی ها و میکروب ها هستند و می توانند در انتقال عفونت سهیم باشند، سوالی که در این خصوص پیش می آید این است که آیا شست و شو با آب و صابون برای پاک کردن زیر ناخن های بلند یا مصنوعی کافی است و یا می تواند مانع انتقال ویروس به سایرین شود؟ 

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

با توجه به نقش ناخن های بلند در تجمع میکروب ها و انتقال آن ها به فرد و اطرافیانش، پیشنهاد می شود که توصیه های کلی نهادهایی همچون مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا در زمینه بهداشت ناخن ها مورد توجه عموم قرار گرفته و طبق آن ها عمل شود. بنابر توصیه های این مرکز، جهت رعایت بهداشت ناخن ها، شست و شوی دقیق و مداوم اطراف و زیر ناخن ها با آب و صابون و کوتاه نمودن آنها ضروری است. بنابر توصیه های این مرکز ، داشتن ناخن های بلند یا مصنوعی برای کارکنان مراکز بهداشتی به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا حتی پس از شست و شو با آب و صابون یا استفاده از ضد عفونی کننده های الکلی، باز هم احتمال وجود میکروب ها زیر ناخن یا ترک های آن وجود دارد. این امر برای مردم عادی که ممکن است در تماس با بیماران کووید 19 باشند و یا در زمان همه گیری بیماری که مردم، در معرض تماس با سطوح آلوده  هستند، نیز صادق است.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه احتمال باقی ماندن میکروب ها در زیر ناخن های بلند و مصنوعی حتی پس از شست و شو با آب و صابون وجود دارد، توصیه می شود که در زمان همه گیری بیماری کرونا ناخن های دست ها کوتاه باشند تا خطر انتقال بیماری کمتر شود. 

منابع

 

  1. https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/nail_hygiene.html
  2. https://www.cdc.gov/handhygiene/providers/index.html