۱۴۰۲/۰۲/۱۸

دستورالعمل حمایت طلبی سیاستی به روش آگاه از شواهد

درباره محتوی

متن پیش‏‌رو دستورالعمل تدوین سیاست به روش آگاه از شواهد به‏‌عنوان پیش‏نیاز موضوع و سپس انجام حمایت‏‌طلبی سیاستی می‏باشد. 
این دستورالعمل، به غیر از مطالبی که به‏‌عنوان راهنما ارائه می‏‌کند، در قالب پرسش نوشته شده است و برای پاسخ به هر پرسش یک چارچوب ارائه می‏‌کند. بخش‌‏های ارائه شده این دستورالعمل شامل:
بخش اول این بخش به ارائه تعاریف، گام‏‌های اجرایی و مقایسه حمایت‏ طلبی با مفاهیم مشابه می‏‌پردازد. 
بخش دوم در این بخش روش کار تدوین دستورالعمل حاضر با جزییات ارائه شده است. 
بخش سوم در این بخش فرایند تدوین سیاست آگاه از شواهد و با استفاده از تحقیقات مرتبط ارائه شده است. 
بخش چهارم در این بخش اقداماتی که برای حمایت‌‎طلبی سیاستی بعد از تدوین سیاست انجام می‌‎شود، ارائه شده است. 
بخش پنجم شامل مهارت‏ها و رویکردهایی است که باید برای برقراری ارتباطات مرتبط با حمایت‌‎طلبی سیاستی پس از تدوین سیاست انجام می‌‎شود، اتخاذ شود، ارائه شده است.

در هر بخش، پس از قسمت اصلی، راهنمای گام به گام در قالب پرسش و راهنمای تکمیل ارائه شده است که متن را برای خواننده کاربرپسند می‏‌کند.
در پیوست، فرم حمایت طلبی سیاستی ارائه شده است.
برای استفاده مؤثر از این دستورالعمل، توصیه می‌‏شود در ابتدا، متن اصلی مطالعه شود و سپس برای انجام حمایت‏‌طلبی سیاستی پرسش‌‎های درج شده پاسخ داده شود. 

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.