۱۴۰۱/۰۹/۲۲

ارتباط با رئیس مؤسسه

راههای ارتباط مستقیم با رئیس مؤسسه 

1- در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا شکایت می توانید از طریق ایمیل akbarisari@tums.ac.ir مستقیما موضوع را با رئیس مؤسسه در میان بگذارید.

2- یک دستگاه صندوق پیشنهادات، انتقادات و شکایات در ورودی طبقه همکف مؤسسه نصب شده است که پیام های آن به طور مستقیم توسط رئیس مؤسسه بررسی می شود.

3- علاوه بر این در صورتیکه همکاران یا مراجعین محترم نیاز به جلسه و ملاقات حضوری با رئیس مؤسسه دارند، روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 11 تا 12 به این موضوع اختصاص یافته است؛ برای هماهنگی جهت ملاقات حضوری می توانید با شماره 62921255 تماس حاصل نمایید.