۱۳۹۹/۰۴/۰۱

تست آزمایشگاهی ویروس کرونای جدید چیست، چگونه انجام می شود و نتایج آن به چه معناست؟

تست آزمایشگاهی ویروس کرونای جدید چیست، چگونه انجام می شود و نتایج آن به چه معناست؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

برای افراد مشکوک به بیماری کووید 19، تست آزمایشگاهی انجام می‌شود. افراد مشکوک به کسانی گفته می شود ‌که با بیمار مبتلا تماس داشته یا به مناطقی که بیماری در آن‌جا شایع است، سفر کرده‌اند و علائم بیماری (تب و یا سرفه، تنگی‌نفس و ...) را دارند. سالمندان، افراد مبتلا به بیماری های مزمن و یا دچار ضعف سیستم ایمنی بدن (که علائم بیماری کرونا را نیز دارند) و کارکنان سلامت که سابقه مواجهه با بیماران را داشته اند، در اولویت انجام تست آزمایشگاهی هستند. حال سوال این است که این تست چه نام دارد و چگونه انجام می شود؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

تست تشخیصی آزمایشگاهی بیماری کووید 19، پی سی آر نام دارد. این تست در دو مرحله انجام می شود. مرحله‌ی اول به این منظور انجام می‌شود که نوع ویروس مشخص شود (آیا ویروس کرونا در بدن فرد وجود دارد یا خیر) و مرحله‌ی دوم به منظور تایید مرحله‌ی اول صورت می‌گیرد. چنانچه در این دو مرحله، پاسخ تست منفی باشد، به این معنی است که فرد در حد حساسیت این تست، به ویروس کرونا مبتلا نیست. در غیر این صورت (در صورت مثبت بودن تست مرحله اول)، یک مرحله دیگر آزمایش بر روی نمونه‌ی گرفته شده از فرد انجام می‌شود که در آن، ژنتیک ویروس مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا این بار مشخص شود ویروس تایید شده از کدام نوع خانواده ویروس های کرونا (نظیر مرس، سارس و یا ویروس کرونای جدید) است. به منظور انجام آزمایش‌های تشخیص ویروس کرونا جدید، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های امریکا و سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کنند تا جمع‌آوری نمونه از دستگاه تنفسی فوقانی (مجرای بین و دهان، دهان و حلق) و یا دستگاه تنفس تحتانی (در صورت امکان خلط) صورت گیرد. نتیجه مثبت تست به این معناست که به احتمال بسیار زیاد فرد مبتلا به بیماری کرونا است و نیاز است که خود را ایزوله کند و از دیگران فاصله بگیرد. نتیجه منفی تست نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی ویروس کرونای جدید مشاهده نشده است که می تواند به یکی از علت های زیر باشد:
1.    ویروس در فرد وجود ندارد.
2.    در نمونه گیری خطایی اتفاق افتاده است، یا به درستی نمونه برداری نشده است، یا زمان آن مناسب نبوده است و خیلی زود (نزدیک به زمان مواجهه) نمونه برداری انجام شده است.
3.    تست نتوانسته است ویروس را شناسایی کند که در حقیقت ضعف تست است. 
نتایج دو مطالعه بر روی حساسیت تست پی سی آر در چین نشان می دهد که این تست  در تشخیص ویروس کرونای جدید موثر عمل کرده است.  

نتیجه‌گیری

تست تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونای جدید، پی سی آر است و از طریق نمونه گیری از دستگاه تنفسی فوقانی (مجرای بینی و حلق، دهان و حلق) و یا دستگاه تنفس تحتاتی انجام می شود. نتیجه مثبت تست به احتمال قوی نشانه ابتلا به بیماری کووید 19 و الزام به ایزوله کردن فرد است؛ اما نتیجه منفی آن الزاما به معنی عدم ابتلا نیست و ممکن است به دلایل مختلف فرد ناقل یا مبتلا به ویروس باشد و نتیجه تست، منفی کاذب (ویروس در بدن فرد وجود دارد اما نتیجه تست به اشتباه منفی شده است) باشد. بنابراین توصیه می شود در هنگام همه گیری ویروس کرونای جدید همه افراد ضوابط بهداشت فردی و فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کرده و تا حد امکان در خانه های خود بمانند. 

منابع

 

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Factsheet-for-Patients-2019-nCoV.pdf
  2. https://www.fda.gov/media/134920/download
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
  4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html
  5. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19-laboratory-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  6. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
  7. Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a perspective from China. Radiology, 200490.
  8. Ai, T., Yang, Z., Hou, H., Zhan, C., Chen, C., Lv, W., ... & Xia, L. (2020). Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology, 200642.
  9. http://nihr.tums.ac.ir/Item/782