۱۳۹۷/۰۶/۳۱

فرم پیشنهاد طرح

محقق محترم،

برای دریافت فرم طرح پیشنهادی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک نمایید.

لطفا توجه  فرمایید که فرآیند بررسی یک طرح پیشنهادی پس از دریافت طرح در فرم پیشنهادی مؤسسه و با درج امضای کلیه طرح دهنده‌گان (مجریان و همکاران اصلی) آغاز می‌شود.