۱۴۰۰/۰۶/۱۶

بیست و ششمین جلسه شوراي پژوهشي موسسه ملي تحقيقات سلامت در روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 برگزار گردید

بیست و ششمین جلسه شوراي پژوهشي موسسه ملي تحقيقات سلامت در روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 با حضور رئیس محترم مؤسسه جناب آقای دکتر علی اکبری ساری و سایر اعضای محترم شورا در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید.

بیست و ششمین جلسه شوراي پژوهشي موسسه ملي تحقيقات سلامت در روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 با حضور رئیس محترم مؤسسه جناب آقای دکتر علی اکبری ساری و سایر اعضای محترم شورا در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید.

 ابتدا رئیس شورا ضمن عرض خیر مقدم ،  گزارشی از روند اجرای برنامه‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت برای اعضای شورا ارائه کردند. سپس توضیحاتی در خصوص به‌روز رسانی نظام‌نامه مدیریت پژوهش موسسه ملی تحقیقات سلامت بیان گردید.

در ادامه درمورد تعدادی از طرح‌های پیشنهاد شده تصمیم‌گیری شد.