۱۳۹۷/۰۷/۰۴

اعضا و همکاران(گروه پرداخت و منابع مالی نظام سلامت)

مدیر گروه:
دکتر علیرضا اولیایی منش


همکاران گروه (به ترتیب حروف افبا):
پریسا ابویی
دکتر ژاله عبدی
دکتر زهرا غریب ناصری
دکتر محمد رضا مبینی زاده