۱۳۹۹/۰۵/۰۱

آیا ممکن است با خوردن غذایی که فرد مبتلا به کووید 19 تهیه کرده است، مبتلا شویم؟

آیا ممکن است با خوردن غذایی که فرد مبتلا به کووید 19 تهیه کرده است، مبتلا شویم؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

برای انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد کووید 19، باید راه های انتقال ویروس کرونا را به خوبی بشناسیم و راهکارهای مناسب اتخاذ کنیم. یکی از سوالاتی که در زمینه ی پیشگیری از این بیماری مطرح می شود این است که آیا ممکن است با خوردن غذایی که فرد مبتلا  تهیه کرده است به این بیماری مبتلا شویم؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهد نشان می دهند که ویروس کرونا در درجه اول از طریق قطرات و ترشحات دهان و بینی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. بنابراین، افراد از طریق تنفس هوای آلوده حاوی ذرات ویروس مبتلا می شوند. همچنین، این قطرات می توانند روی اشیا و سطوح اطراف فرد بیمار، مانند میز کار و دستگیره فرود آمده و سایرین را هنگام لمس این اشیا یا سطوح و سپس تماس دست‌های آلوده با چشم، بینی یا دهان، آلوده نمایند. به همین دلیل، به منظور پیشگیری از ابتلا به کووید-19، مهم است از ماسک و تجهیزات ایمنی استفاده کنید؛ در مکان های عمومی حداقل دو متر از دیگران فاصله داشته باشید و مرتباً دست های خود را با آب و صابون بشویید. 
 به عقیده ویروس شناسان، کرونا یک ویروس تنفسی بوده و راه انتقال آن با ویروس های منتقله از راه غذا مانند نوروویروس‌ها و ویروس هپاتیت متفاوت است. همچنین، این ویروس قادر نیست در مواد غذایی خود را تکثیر کند. زمانی که در مورد ایمنی مواد غذایی صحبت می شود، نمی توان احتمال انتقال آن از طریق مواد غذایی را صفر در نظر گرفت و همیشه خطر انتقال وجود دارد. اما براساس داده های به دست آمده از مطالعاتی که تاکنون انجام شده است، نمی توان مواد غذایی را به عنوان یک عامل مهم در انتقال ویروس کرونا در نظر گرفت و در حال حاضر هیچ مورد تأیید شده ای از ابتلا به کووید-19 از طریق بسته بندی مواد غذایی یا خوردن مواد غذایی آلوده وجود ندارد. چنانچه فرد مبتلا به کووید-19 برای شما غذا تهیه کند، آلوده شدن غذا در صورتی اتفاق می افتد که فرد مبتلا بر روی آن عطسه یا سرفه کند. در ضمن، حرارت یکی از عوامل غیرفعال کردن این ویروس است. بنابراین، می توانید با گرم کردن مجدد غذا از غیرفعال شدن ویروس های موجود در آن اطمینان یابید. در صورت نگرانی از آلوده بودن ظرف هم می‌توانید غذای خود را به ظرف تمیز جدید منتقل کرده و دست های خود را به خوبی با آب و صابون بشویید. 

نتیجه‌گیری

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر مورد تأیید شده ای از کووید-19که از طریق بسته بندی مواد غذایی یا خوردن مواد غذایی آلوده منتقل شده باشد، وجود ندارد. انتقال این ویروس از طریق غذای تهیه شده توسط فرد مبتلا بعید به نظر می رسد؛ مگر آنکه فرد تهیه کننده بر روی غذا عطسه یا سرفه کند. علاوه براین، از آنجایی که حرارت یکی از عوامل غیرفعال کننده این ویروس است، می توان با گرم کردن مجدد غذا از غیرفعال شدن ویروس های موجود در آن اطمینان یافت. در صورت نگرانی از آلوده بودن ظرف هم می توان غذای را به ظرف تمیز جدید منتقل کرد.

منابع

 

  1. Li JY, You Z, Wang Q, Zhou ZJ, Qiu Y, Luo R, Ge XY. The epidemic of 2019-novel-coronavirus (2019-nCoV) pneumonia and insights for emerging infectious diseases in the future. Microbes and Infection. 2020 Feb 20.
  2. How does COVID-19 spread? In URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses.
  3. How to grocery shop safely? In URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses.
  4. World Health Organization. COVID-19 and food safety: guidance for food businesses. Interim Guidance)( https://www. who. int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses, 07 April 2020).
  5. https://health.ucdavis.edu/good-food/blog/eating-takeout-amid-covid-19.html
  6. https://medicalxpress.com/news/2020-04-food-infected-cook-covid-.html