۱۴۰۱/۰۳/۰۲

گزارش World Health Statistics 2022

گزارش World Health Statistics سال 2022 میلادی توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد.
در این گزارش، جدیدترین اطلاعات و آمار مربوط به سلامت در کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت ارائه شده است. برخی از نکات مهم گزارش شامل این موارد هستند:
بیماری کووید-19 همچنان پس از گذشت بیش از دو سال از اعلام آن به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی توسط سازمان جهانی بهداشت، همچنان به عنوان یک تهدید جهانی برای سلامتی به شمار می‌رود. تا تاریخ 20 آوریل 2022 میلادی، 4/50 میلیون بیمار تایید شده کووید-19 در جهان ثبت شده است و 2/6 میلیون مورد مرگ مستقیماً به کووید-19 نسبت داده می‌شود.
تقریباً 72 درصد از کل بیماران و 75 درصد از مرگ‌و‌میر ناشی از کووید-19 در دو منطقه اروپا و قاره آمریکا سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است. با این حال، از آنجایی که بسیاری از کشورها ظرفیت آزمایش محدودی دارند و فاقد یک نظام مناسب آمار حیاتی و ثبت برای ارائه اطلاعات دقیق و کامل مرگ‌ومیر و علل مرگ هستند، در تعداد جهانی بیماران و مرگ‌و‌میر ناشی از این بیماری کم‌شماری وجود دارد. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که تعداد واقعی مرگ‌و‌میر مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با همه‌گیری کووید-19 در جهان بین 1 ژانویه 2020 تا 31 دسامبر 2021 میلادی تقریباً 9/14 میلیون نفر می‌باشد که 5/9 میلیون بیشتر از 4/5 میلیون مرگ گزارش شده در این دوره زمانی است.
نابرابری‌های قابل توجهی در جهان در زمینه دسترسی به واکسن کووید-19 وجود دارد. تا تاریخ 25 آوریل 2022 میلادی، 74 درصد از افراد در کشورهای با درآمد بالا (HICs) و 74 درصد افراد در کشورهای با درآمد متوسط به بالا (UMICs) دوره کامل واکسن کووید-19 (سه دوز) را دریافت کرده بودند که این درصد در کشورهای با درآمد متوسط به پایین (LMIC) و کشورهای کم درآمد (LICs) به ترتیب 51 درصد و 12 درصد بود.

متن کامل این گزارش از لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد
 

https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics