۱۳۹۹/۱۲/۱۸

اطلس شاخص های اساسی حوزه سلامت منطقه مدیترانه شرقی (2020)

دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از سال 2012 میلادی، یک چارچوب حاوی شاخص‌های مرتبط با سلامت به نام شاخص‌های اساسی را تدوین نمود. هدف از این چارچوب این است که بتوان یک دیدگاه نسبتاً جامع و کامل از وضعیت سلامت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی به‌دست آورد.
از آن زمان تاکنون لیست این شاخص‌ها چند بار به‌روز رسانی شده است. این شاخص‌ها شامل سه بخش کلی هستند: الف – تعیین‌کننده‌ها و عوامل خطر مؤثر بر سلامت شامل (1) تعیین‌کننده‌های جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی (2) عوامل خطر مؤثر بر سلامت؛ ب - وضعیت سلامت شامل (1) امید زندگی و مرگ‌و‌میر (2) ناتوانی؛ ج – پاسخگویی نظام سلامت شامل (1) تأمین مالی سلامت (2) نیروی انسانی بخش سلامت (3) ظرفیت کشورها (4) نظام اطلاعات سلامت (5) دارو و تجهیزات پزشکی (6) ارائه خدمات (7) پوشش مداخلات.
گزارش این شاخص‌ها به‌صورت سالانه منتشر می‌شود که آخرین آنها مربوط به سال 2020 میلادی است. این گزارش علاوه‌بر آن‌که منبع مناسبی برای مقایسه وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه و تعیین نقاط قوت و ضعف کشور به‌شمار می‌رود، نشان‌دهنده وضعیت نظام اطلاعات سلامت کشورها از نظر توانایی گزارش به‏‌موقع این شاخص‌ها می‌باشد.

برای دریافت گزارش سال 2020 شاخص‌های اساسی سلامت منطقه مدیترانه شرقی اینجا کلیک نمایید.