۱۴۰۰/۰۹/۱۷

پذیرفته شدگان کارگاه پیشرفته ارزیابی فناوری سلامت

لیست پذیرفته شدگان کارگاه پیشرفته ارزیابی فناوری سلامت

کارگاه پیشرفته ارزیابی فناوری سلامت به صورت حضوری و به مدت 7 روز و در تاریخ های 30 آذر و 1، 2، 6، 7،  8 و 9 دی ماه 1400  در محل سالن همایش های مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار خواهد شد

 لیست پذیرفته شدگان کارگاه پیشرفته ارزیابی فناوری سلامت را از اینجا دانلود کنید