۱۳۹۸/۱۰/۱۵

چگونه مواجهه خود با آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت را کاهش دهیم؟

با توجه به اهمیت آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت و همچنین وجود این معضل روزمره در مناطق مختلف کشور، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران این محتوی را تهیه نموده است. در این محتوی در خصوص آلودگی هوا، اثرات آن بر سلامتی و نکات ساده جهت محافظت در برابر کیفیت ناسالم هوا ارائه شده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.