۱۴۰۲/۰۲/۲۵

برگزاری کارگاه دو روزه آموزش مدرسین پیمایش شاخص های تعیین حجم کار برای برآورد پرسنل مورد نیاز در حوزه سلامت

کارگاه دو روزه آموزش مدرسین (Training of Trainers) پیمایش شاخص های تعیین حجم کار برای برآورد پرسنل مورد نیاز در حوزه سلامت روز یکشنبه 31 اردیبهشت و دوشنبه اول خرداد 1402 در محل سالن اجتماعات موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزش مدرسین پیمایش شاخص‌های تعیین حجم کار برای برآورد پرسنل مورد نیاز در حوزه سلامت

کارگاه آموزش مدرسین پیمایش شاخص‌های تعیین حجم کار برای برآورد پرسنل مورد نیاز در حوزه سلامت (ویزن) روز یکشنبه 31 اردیبهشت و دوشنبه اول خرداد 1402 در سالن اجتماعات موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید. در روز اول کارگاه  آقای دکتر اکبری ساری رییس محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم  به بیان خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در این طرح و ادامه کار آن پرداختند و سپس آقای دکتر خسروی معاون فنی مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت در سخنان خود به اهمیت اطلاعات بدست آمده از این پیمایش برای نظام شبکه‌ اشاره کردند. در ادامه سرکار خانم سیروس نماینده دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت به بیان استراتژی نیروی انسانی سازمان جهانی بهداشت پرداختند و سپس نقشه راه پیمایش ویزن در ایران توسط جناب آقای دکتر صمدپور رییس محترم مرکز تحقیقات و مطالعات نیروی انسانی سلامت وزارت بهداشت توضیح داده شد. و سپس چگونگی تکمیل فرم‌ های جمع‌آوری  اطلاعات پیمایش با مشارکت شرکت‌کنندگان به صورت کارگروهی مورد بررسی قرار گرفت.

در روز دوم ادامه فرم‌های جمع‌آوری داده‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان کارگاه فرم‌های جمع‌آوری داده‌ها و دستورالعمل‌ها تکمیل و نظارت با توجه به نظرات شرکت کنندگان به‌روز رسانی گردید. مرکز خدمات جامع سلامت انتخاب شده با دانشگاه‌ها به اشتراک گذاشته شدند، ناظرین دانشگاهی تعیین شدند و برای کار میدانی اجرای پیمایش شامل جمع‌آوری داده‌ها و نظارت برنامه‌ریزی شد.

پیمایش شاخص‌های تعیین حجم کار برای برآورد پرسنل مورد نیاز در حوزه سلامت (ویزن) در مراکز خدمات جامع سلامت منتخب در پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، مازندران، کرمانشاه، شیراز و هرمزگان اجرا خواهد شد.