۱۳۹۸/۰۴/۲۶

وضعیت ناآگاهی از فشار خون بالا در ایران براساس نتایج پیمایش های مبتنی بر جمعیت

بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر - استپس

درباره محتوی

محتوی پیش‌رو گزارشی از بررسی وضعیت ناآگاهی از ابتلا به فشارخون در بین کل جمعیت 18 الی 65 سال و بیماران مبتلا به فشارخون بالا است که براساس داده‌های "مطالعۀ بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در ایران" و مقالات منتشر شده در این زمینه انجام گرفته است.
فصل اول این گزارش، به معرفی پرسش‌نامۀ مطالعۀ بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر(استپس) و شرح سؤال‌های مرتبط با فشارخون در همۀ سال‌های اجرای این مطالعه در ایران، روش محاسبۀ نتایج و مقاله‌های تحت بررسی می‌پردازد؛ سپس در فصل دوم آن، نتایج حاصل از بررسی مقالات چاپ شده در زمینۀ شیوع و آگاهی از فشارخون و همچنین نتایج تحلیل مطالعۀ استپس در بخش بررسی فشارخون ارائه شده است. نتایج حاصل از داده‌های مطالعۀ بررسی استپس مربوط به همۀ سال‌های اجرای این مطالعه در ایران است و ارائۀ نتایج در سطح کل جمعیت، به‌تفکیک محل سکونت و سن و در سطح استانی با ارائه نقشه صورت گرفته است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.