۱۳۹۹/۰۲/۲۹

تخصیص منابع جهت مداخلات تشخیصی و درمانی بیماری‌های نادر

بیماری‌های خاص، نادر و صعب‌العلاج به دلیل مزمن بودن، نداشتن درمان قطعی، هزینه‌های کمرشکن و نیاز به درمان‌های پیچیده، همواره بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سیاستگذاری و سازماندهی خدمات سلامت برای این نوع بیماران و تخصیص منابع به آنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این مطالعه، اشاره به برخی سیاست‌ها در حوزه تخصیص منابع بیماری‌های نادر و تشریح اهمیت تعیین آستانه هزینه اثربخشی برای بیماری‌های نادر در ایران می‌باشد.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.