۱۳۹۹/۰۳/۳۱

بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار گردید

بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه در روز چهارشنبه مورخ99/03/21 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا در محل دفتر معاون کل محترم وزارت بهداشت برگزار گردید.

بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  در روز چهارشنبه مورخ99/03/21 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا در محل دفتر معاون کل محترم وزارت بهداشت برگزار گردید.

 نخست آقای دکتر فتوحی ضمن عرض خیرمقدم در مورد دستور جلسه توضیحاتی ارائه کردند. سپس رئیس شورا گزارشی از روند اجرای  پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر سال 1398 ( استپس)  جهت استحضار اعضای محترم شورا ارائه کردند .

در ادامه پیشنهادهای مربوط به فراخوان پیمایش مصرف دخانیات در بزرگسالان مورد بررسی قرار گرفت و اولویت بندی شدند.

همچنین در خصوص پیمایش نظام مراقبت سرولوژیک کووید 19 در ایران به سفارش معاونت بهداشت، تصمیم گیری شد.