۱۳۹۹/۰۶/۱۰

آیا درد مفاصل می تواند از عوارض کرونا و یا داروهای مورد استفاده در مبتلایان باشد؟

آیا درد مفاصل می تواند از عوارض کرونا و یا داروهای مورد استفاده در مبتلایان باشد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید- 19 در سطح جهانی، سوالی که بیش از پیش مطرح می شود این است که آیا علائم دیگری به غیر از علائم معمول کووید-19، می تواند نشانه ی ابتلا به این بیماری باشد؟ به طور مثال درد مفاصل می تواند از عوارض کرونا و یا داروهای مورد استفاده در مبتلایان باشد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

به طور کلی، عفونت های ویروسی تنفسی می توانند باعث درد و التهاب مفاصل شوند. به همین ترتیب علائم اسکلتی- عضلانی طی عفونت های ویروس کرونا مانند سایر عفونت های تنفسی می توانند رخ دهند. در مورد کووید- 19، در 15 درصد بیماران، درد مفاصل و در 44 درصد موارد نیز دردهای عضلانی گزارش شده است. در برخی از مطالعات دیگر نیز، از دردهای مفصلی- عضلانی به عنوان یکی از علائم بیماری کووید- 19 اشاره شده است که حدود 10 تا 15 درصد بیماران و حتی در برخی مطالعات تا 19 درصد افراد، آن را تجربه کرده اند. در رابطه با عوارض عضلانی و مفصلی داروهای مصرفی، در برخی موارد ضعف عضلانی، در اثر استفاده از داروهای هیدروکسی کلروکین ایجاد می شود. 

نتیجه‌گیری

بطور کلی به نظر می رسد دردهای مفاصل و عضلات از علائم عفونت های مرتبط با خانواده ویروس های کرونا است با این حال، آنچه که از مطالعات بر می آید این است که سهم درد های عضلانی در بیماران مبتلا به کووید- 19 نسبت به دردهای مفصلی بیشتر است. علاه بر این، در رابطه با عوارض مصرف داروها، در برخی موارد، استفاده از هیدروکسی کلروکین می تواند ضعف عضلانی را ایجاد نماید. 

منابع

 

  1. Schett, G., Manger, B., Simon, D., & Caporali, R. (2020). COVID-19 revisiting inflammatory pathways of arthritis. Nature Reviews Rheumatology, 1-6.‏
  2. Abdullahi, A., Candan, S. A., Abba, M. A., Bello, A. H., Alshehri, M. A., Victor, E. A., ... & Kundakci, B. (2020). Neurological and Musculoskeletal Features of COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Neurology, 11.‏
  3. https://radiopaedia.org/articles/covid-19-4
  4. https://arakmu.ac.ir/vcfd/fa/news