۱۳۹۹/۰۴/۰۴

گزارش شاخص های اساسی سلامت- منطقه مدیترانه شرقی (2019)

در این گزارش شاخص اصلی سلامت در کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در 10 گروه شامل تعیین کننده‌های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی (demographic and socioeconomic determinants)، تعیین کننده‌های سلامت و خطرات (health determinants and risks)، مرگ و میر (mortality)، ناتوانی (morbidity)، بیماری‏های گرمسیری مورد غفلت قرار گرفته (neglected tropical diseases)، تأمین مالی سلامت (health financing)، نیروی کار بخش سلامت (health workforce)، ظرفیت کشورها (country capacity)، ارائه خدمات (service delivery)، پوشش مداخلات انتخاب شده (coverage of selected interventions) ذکر شده است.
این گزارش علاوه بر آنکه نشان دهنده وضعیت نظام اطلاعات سلامت کشورها از نظر توانایی گزارش به‏موقع این شاخص‌ها می باشد، منبع مناسبی برای مقایسه وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه و تعیین نقاط قوت و ضعف کشور به شمار می‌رود.
این گزارش از لینک زیر قابل دریافت است:
https://applications.emro.who.int/docs/EMHST245E.pdf?ua=1&ua=1