۱۳۹۷/۰۶/۲۴

فراخوان چاپ مقاله در مجله انگلیسی زبان کاربست ارزیابی فناوری سلامت

بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید و صاحبنظران علاقه مند و متخصص در زمینه ارزیابی فناوری سلامت می رساند که نشریه انگلیسی زبان کاربست ارزیابی فناوری سلامت (Health Technology Assessment in Action) وابسته به مؤسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران آماده چاپ مقالات علمی شما در تمامی حوزه های مربوط به ارزیابی فناوری سلامت (ارزیابی تجهیزات پزشکی، داروها، واکسن ها، روش ها)، اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت تکنولوژی می باشد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید و صاحب‌نظران علاقه مند و متخصص در زمینه ارزیابی فناوری سلامت می رساند که نشریه انگلیسی زبان کاربست ارزیابی فناوری سلامت (Health Technology Assessment in Action) وابسته به مؤسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران آماده چاپ مقالات علمی شما در تمامی حوزه های مربوط به ارزیابی فناوری سلامت (ارزیابی تجهیزات پزشکی، داروها، واکسن ها، روش ها)، اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت تکنولوژی می باشد.

لذا از تمامی علاقه مندان دعوت می شود تا مقالات علمی خود را به پست الکترونیکی نشریه به نشانی HTAjournal@sina.tums.ac.ir ارسال فرمایند.

توضیحات:

  • مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • مقاله ارسالی نباید قبلا در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد.
  • مسئولیت مطالب درج شده در مقاله به عهده نویسنده می باشد.
  • دبیرخانه نشریه در قبول یا رد مقاله مجاز می باشد.
  • پس از پذیرش اولیه مقاله امکان انصراف از ثبت مقاله و چاپ آن وجود ندارد.

نشانی تارنمای نشریه: http://htainaction.tums.ac.ir 
نشانی دفتر نشریه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، خیابان بزرگمهر شرقی، پلاک 70، موسسه ملی تحقیقات سلامت  
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 62921310