۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بیانیه اجلاس آستانه برای مراقبت های اولیه سلامت

کنفرانس جهانی مراقبت های اولیه سلامت، از آلماتا به سمت پوشش همگانی سلامت و اهداف توسعه پایدار در آستانه در کشور قزاقستان در تاریخ ۲۵ و ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شده است. در این کنفرانس، که 40 سال بعد از اجلاس آلماتا برگزار شد، بیانیه جدید در راستای بیانیه آلماتا، با اسم بیانیه آستانه منتشر شد. ترجمه این بیانیه توسط مؤسسه ملی تحقیقات سلامت با همکاری دفتر روابط بین‌الملل وزارت بهداشت انجام شده است.

متن مربوط به بیانیه این کنفرانس را از طریق لینک های زیر دریافت نمایید:

دریافت نسخه فارسی

دریافت نسخه انگلیسی 

(لینک نسخه انگلیسی در وب سایت سازمان جهانی بهداشت: https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf)