۱۳۹۸/۰۹/۲۴

گزارش جهانی بیماری سل سال 2019

گزارش جهانی بیماری سل سال 2019 توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد. گزارش جهانی بیماری سل سال 2019 شامل داده‌های 202 کشور در جهان است و ارزیابی جامع و به‌روز از وضعیت این بیماری همه‌گیر و پیشرفتهای انجام شده در زمینه درمان آن در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری را ارائه می‌دهد. 
بر اساس این گزارش:

•    پیشرفتهای فراوانی در زمینه کنترل بیماری سل در جهان حاصل شده است و تعداد موارد مرگ‌ومیر ناشی از بیماری از 1.6 میلیون نفر در سال 2017 به 1.5 میلیون نفر در سال 2018 رسیده است؛

•    تخمین زده می‌شود که در سال 2018 حدود 10 میلیون نفر در جهان به بیماری سل مبتلا شده‌اند که از این تعداد حدود 3 میلیون نفر یا تشخیص داده نشده‌ و یا گزارش نشده‌اند و به خدمات سلامتی دسترسی نداشتند؛

•    این بیماری همچنان یکی از 10 علت اصلی مرگ در سراسر جهان به‌ویژه در کشورهای با درآمد پایین است و مقابله با این بیماری نیازمند تعهد سیاسی بیشتری سوی کشورهای جهان است؛

•    در سال 2018 موارد تخمینی بروز به بیماری سل در ایران 11 هزار نفر (حدود اطمینان 8.5 تا 14) و یا 14 نفر(حدود اطمینان 10 تا 17) در 100 هزار نفر جمعیت بوده است. مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز در این سال 950 نفر (حدود اطمینان 88 تا 1000) و یا 1.2 نفر (حدود اطمینان 1.1 تا 1.2) در 100 هزار نفر جمعیت تخمین زده شده است.

این گزارش از لینک زیر قابل دریافت است:
https://www.who.int/tb/global-report-2019