۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درباره امور پژوهشی

 

رئیس امور آموزش و پژوهش

  • خانم دکتر ژاله عبدی

• کارشناسان پژوهشی

  • کیومرث خمیس‌آبادی، طاهره دیده‌بان     

بر‌اساس اساسنامه و مأموريت مؤسسه ملي تحقيقات سلامت، تضمين کیفیت نتایج حاصل از تحقیقات، بهره‌‎مندي حداكثري از ظرفيت‌‎هاي علمي و نخبگان پژوهشي كشور و پاسخگویی مناسب به مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت جزء وظایف اصلی مؤسسه به‌شمار می‌‎آید. دامنه طرح‎‌های مصوب در مؤسسه ملی عموماً در سطح ملی، یا با کاربرد ملی بوده که با سفارش ذی‌نفعان (به ويژه واحدها و دفاتر مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) یا در راستای تحقق رسالت و اهداف مؤسسه ملی تحقیقات سلامت می‎‌باشد. مرجع تصمیم‎‌گیری درباره ضرورت انجام طرح‌‎ها، شورای پژوهشی مؤسسه می‌‌باشد. شورای پژوهشی مؤسسه یکی از ارکان اصلی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت می‌‎باشد که براساس اساسنامه دو وظیفه اصلی: 1. بررسی و تصویب طرح‌‌های تحقیقاتی ارائه شده به مؤسسه ملی تحقیقات سلامت؛ و 2. ارائه پیشنهادات برای پیشبرد اهداف مؤسسه ملی به هیأت امنا از طریق رییس مؤسسه، کارکردهای اصلی درنظر گرفته شده برای این شورا می‌‌باشد. احکام کلیه اعضای شورا به امضای مقام محترم وزارت می‌‌رسد و رییس مؤسسه، رییس شورا می‌‌باشد. 
لازم به ذکر است که طرح‌‌های مؤسسه ملی تحقیقات سلامت به سه شیوه فراخوان عام، فراخوان محدود و عدم فراخوان با توجه به تصمیم شورای پژوهشی مؤسسه واگذار می‌‎گردند و تشخیص این‌‌که عنوانی، فراخوان عام، فراخوان محدود یا عدم فراخوان گردد با شورای پژوهشی مؤسسه می‎‌باشد. شورای پژوهشی مؤسسه وظیفه بررسی و تصویب کلیه طرح‌‌های تحقیقاتی ارائه شده به مؤسسه ملی تحقیقات سلامت را داشته و کلیه طرح‌های ارائه شده به مؤسسه در این شورا مطرح، بررسی و تصویب می‌‌شوند. راهنمای اجرای فعالیت‎‌های حوزه پژوهش مؤسسه "نظام‎‌نامه مدیریت پژوهش" مؤسسه می‌‌باشد که در سال 1397، در جهت بهبود فرایند واگذاری و اجرای طرح‌‌ها، افزایش سرعت و کیفیت اجرای طرح‌‌ها، تضمین کیفیت اجرای طرح‌‎ها و افزایش شفافیت در واگذاری طرح‎‌ها مورد بازبینی قرار گرفت و نسخه بازنگری شده این نظام‎‌نامه در جلسه هیأت امنای اسفند ماه سال 1397 مؤسسه تصویب گردید
(نظام نامه مدیریت پژوهش).