۱۳۹۹/۰۲/۲۰

در زمان همه گیری ویروس کرونا، تا چه زمانی نباید به دیدار والدین مسن خود برویم؟

در زمان همه گیری ویروس کرونا، تا چه زمانی نباید به دیدار والدین مسن خود برویم؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

ماندن در خانه و رعایت فاصله فیزیکی (جداسازی خود از دیگران)، یکی از مهم‌ترین اقدامات توصیه شده برای پیشگیری و مهار ویروس کرونا است. با توجه به اینکه یکی از گروه‌های پرخطر سالمندان هستند، رعایت اقدامات بهداشتی برای این افراد و اطرافیان آنها با تاکید بیشتری توصیه می‌شود. اما سوالی که مطرح شده است این است که تا چه زمانی باید دیدار والدین مسن خود را محدود کنیم.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

بر اساس توصیه های پیشگیرانه برای کاهش انتقال ویروس کرونا، به شدت توصیه شده است که فاصله فیزیکی توسط همه افراد و به ویژه برای افراد بالاتر از 70 سال رعایت شود. مدت زمان دقیق و مشخصی برای رعایت این اقدام تعیین نشده است. با توجه به اینکه هنوز در مورد مدت زمان همه‌گیری بیماری و پایان آن، نتیجه قطعی اعلام نشده است و گذر از بحران بیماری به عوامل مختلفی، از جمله رعایت توصیه‌ های بهداشتی بستگی دارد، گفته می‌شود رعایت فاصله اجتماعی برای افراد مسن ممکن است مدت ها ادامه داشته باشد. استفاده از تلفن و تماس تصویری برای برقراری ارتباط، صحبت کردن در مورد اتفاقات مثبت و آینده، پرهیز از گفتگو در مورد افکار منفی و ارایه اطلاعات به روز و صحیح، از توصیه هایی است که برای بهتر سپری شدن این ایام می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

شواهد مشخصی برای پاسخ به این سوال که در زمان همه گیری ویروس کرونا، تا چه زمان به دیدار والدین مسن خود نرویم، وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به در معرض خطر بودن افراد مسن و نیز لزوم پرهیز از تماس‌های غیرضروری برای کاهش خطر انتقال بیماری، ممکن است محدودیت در دیدار والدین مسن هفته‌ها ادامه یابد. البته این نکته نیز نباید فراموش شود که افراد مسن در صورت داشتن ناتوانی در مراقبت از خود به علت کهولت سن یا بیماری زمینه‌ای، نیازمند مراقبت و توجه توسط یکی از اعضای خانواده یا مراقب مخصوص خود هستند و این افراد مسؤول مراقبت، باید تمام نکات بهداشتی توصیه شده مانند شستشوی مکرر دست‌ها، رعایت فاصله حداقلی یک متر و پرهیز از دست دادن و بوسیدن را با دقت بیشتری برای خود و افراد سالمند انجام دهند.

منابع

  1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
  2. https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2020/cdc-covid-19.html
  3. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
  4. https://theconversation.com/social-distancing-6-ways-to-help-older-adults-change-their-routines-134186.
  5. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. 2020.
  6. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. In URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.