۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اقدامات انجام شده در ارزیابی طرح تحول سلامت

در  اردیبهشت  ماه 1394 مؤسسۀ  ملی  تحقیقات  سلامت  همایش  نقد  طرح  تحول سلامت  را  برگزار  کرد.  برای  همین  منظور  فراخوان  دریافت مقالات مرتبط با حیطه  های مدنظر در سایت مؤسسه اعلام شد و مقالات به همین منظور از سراسر کشور ارسال شد.