۱۳۹۸/۱۲/۰۴

گزارش روندهای مرگ‌و‌میر مادران از سال 2000 تا 2017

گزارش روندهای مرگ‌و‌میر مادران از سال 2000 تا 2017 منتشر شد.  
در این گزارش که اطلاعات آن براساس برآوردهای سازمان‌های بینالمللی شامل سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، صندوق جمعیت ملل متحد، گروه بانک جهانی، و اداره جمعیت سازمان ملل متحد ارائه شده است، روند مرگ‌و‌میر مادران در 17 سال اخیر به‌صورت منطقه‌ای و کشوری ارائه شده است.
بر اساس این گزارش:
•    از سال 2000 تا 2017 میلادی، نسبت مرگ‌و‌میر مادران در جهان 38 درصد کاهش یافته است و از 342 به 211 مرگ در صدهزار تولد زنده رسیده است (سالانه 9/2 درصد).
•    این مقدار کاهش در مرگ‌و‌میر مادران اگرچه قابل توجه است اما برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار که باید تا سال 2030 میلادی محقق گردد (70 مرگ در صدهزار تولد زنده) کافی نمی‌باشد. برای دستیابی به این هدف باید نسبت مرگ‌و‌میر مادران سالانه 1/6 درصد کاهش یابد.
•    با این حال براساس این گزارش ایران یکی از کشورهایی است که توانسته به کاهش سالانه 1/6 درصد در مرگ‌و‌میر مادران دست یابد. ایران از سال 2000 تا 2017 نسبت مرگ و میر مادران را حدود 67 درصد کاهش داده و از این نظر در بین کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت رتبه نخست را دارد.
این گزارش از لینک زیر قابل دریافت است.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Maternal_mortality_report.pdf 
همچنین اطلاعات مهم این گزارش شامل وضعیت مرگ‌و‌میر مادران در کشور ایران در آن در قالب یک گزاره‌برگ از سایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت به آدرس زیر قابل دریافت است.
http://nihr.tums.ac.ir/Item/644